Zahvaljujemo svima koji su podupirali naš program i onima koji će to učiniti.

Provedba našeg  programa i naših aktivnosti može se poduprijeti:

 

1.  Donacijom u novcu, na žiro-račun br. IBAN: HR17 2360 0001 1019 6225 9 – ZABA

 

 2. Donacijom u uslugama/stvarima:

 

- kupnja (ili uplata protuvrijednosti) opreme i rekvizita

- plaćanja članarine za članstvo u Savezu

- plaćanja bankarske naknade i provizija

- plaćanje troškova telefona

- poklon uredskog namještaja i informatičke opreme (PC, monitori, printer, fotokopirka,

  projektor)

- poklon materijala za šivanje uniformi

- donacija u šivanju

 

 3.  Donacije u vidu informatičkih i drugih intelektualnih usluga

 

- održavanja web stranice

- predavanja i edukacije za volontere, suradnike za rad s djecom, pedagoška suradnja

- prijevod prijava za natječaje fondova, stručnih publikacija

- usluge knjigovodstva

- pravni savjeti

- kreiranje, dizajniranje i tisak propagandnog materijala i poruka, TV-spotova, novinskih

   oglasa

- TV i radio emitiranje

 

4.  Donacijom u vidu volontiranja

 

- administrativni poslovi

- arhiviranje dokumentacije

- organizacijski poslovi

- radne akcije

- terenski rad

 

Hvala svima onima koji su svojim donacijama do sada podupirali naš rad:

…zajedno smo jači…

Donacije

O NAMA NASTUPI GALERIJA KONTAKT O NAMA NASTUPI GALERIJA KONTAKT

Pratite nas na Facebook-u!