DONACIJE

Zajedno smo jači

Zahvaljujemo svima koji su podupirali naš program i onima koji će to učiniti.

1.  Donacijom u novcu, na žiro-račun

IBAN: HR17 2360 0001 1019 6225 9 – ZABA

2. Donacijom u uslugama/stvarima:

3. Donacije u vidu informatičkih i drugih intelektualnih usluga

4. Donacijom u vidu volontiranja

Zahvaljujemo svima koji su podupirali naš program i onima koji će to učiniti.